Strefa zagrozenia halasem

W polach, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgoda z zarejestrowanymi w niej częściami jest teraz wymogiem wysyłanym do producentów tego typu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, kiedy i sił.

księgowość programProgram księgowy | Systemy ERP | POLKAS

Każdy zakład, bez sensu na prowadzoną działalność, powinien być urządzony nie wyłącznie w najdoskonalszej formie urządzenia potrzebnego do systematycznej pracy, a jeszcze dobrze dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo oraz zdrowie osób zatrudnionych. Dziś na sprawy tego typu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała klasa, jak również odporność wziętych w nich elementów.

Możemy napotkać się na pozostałe rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do określonych zastosowań, w niniejszym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i różnego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tym w ofercie są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a dodatkowo modele, jakie są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie silna wydajność i jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w momentach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz kolejnych opierają się na zleceniu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza czerpanego z domu.