Kasa fiskalna perla blad 30

Popełnianie błędów to ludzka rzecz. Myślą o tym również ustawodawcy, którzy umożliwili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a ponadto deklaracji, bez potrzeb ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest też w sukcesu rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Kiedy tworzy zatem wyglądać korekta na kwocie fiskalnej?

Przy transakcji na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności finansowej i rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej spraw na kasie finansowej i polecanie do niej paragonu. Przychody mieści się w KPiR na zasadzie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od produktów natomiast pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów lub usług. Sprowadza się również, że rolki do waluty fiskalnej na jakich dawane są paragony przytną się w kasie głównej i źle wydrukują dowód zrobionych zakupów. W sukcesie rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo niekorzystne i zimne stanowi wtedy, że transakcji zapisanej na kwocie finansowej nie odda się wycofać ani poprawić przy użyciu funkcji prostych w tym urządzeniu. Do końca marca 2013 roku nie było widoczne, w jaki twórz należy dokonać w przypadku wystąpienia błędu na paragonie fiskalnym. W praktyce opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale działania też stanowiły nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w zdecydowaniu dotyczącym kas fiskalnych odnalazłyśmy się zapisy, które określają tę rolę. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą iść dwie ewidencje - ewidencję zwrotów i reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one czekać, opisują natomiast dane, jakie wymagają się w nich odkryć. Obie są dopasowane do korygowania sprzedaży zamkniętej w myśli kasy, jednak inna z nich będzie użytkowana w sukcesie ww. błędów. W końca anulowania paragonu wskazane jest wykonanie odpowiedniego tekstu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis motywacji i jakości pomyłki wraz z oryginałem paragonu.