Instytut psychiatrii i neurologii dr barszcz

Samą z głównych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest szukający się dziś w Stolicy, otwarty w 1951 roku z racji grup psychiatrów i neurobiologów, w tym ważnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w zasięgu badań naukowych i szkoleń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne dochodzenia w obszarze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klas kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w poziomie tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), ćwiczenia i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Działania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują miłe i dużo interesujące opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i prowadzone leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z ogromnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i sam budynek wymaga kapitalnego remontu, na który brakuje środków. Niewielka ilość łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych i zapewnienia komfortowych warunków leczonym to chociaż część kłopotów Instytutu. Kwestia środków na remonty klinik pozostaje kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być potrafi, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać środki na remont i Instytut będzie mógł rozwijać swoją rolę leczenia od początku do kraju.