Gaszenie pozaru piaskiem

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest obecne najłatwiejszy również dużo znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co reaguje z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają najpełniejsze zastosowanie. W relacje z posiadanego składu mogą być zatrudniane do gaszenia prawie całych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najczęstszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia swoje znaczenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne działanie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno być przyjmowana w wypadkach płonięcia tych jednych produktów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą liczy na ostatnim, że wodę można brać w wolnym miejscu, a parę jedynie w cichych miejscach o kubaturze nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W większych pomieszczeniach działanie pary ukazuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów potrzebna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do nowych substancji, lecz również podstawy ich wykorzystywania i służenia w region pożaru.